Tidligere prosjekter

Tidligere Prosjekter

Noen av våre utførte prosjekter

Ny trapp

Oppgradert blomsterbed

Nytt gjerde

Nytt grill hjørne av skifer

Opparbeiding av uteområdet

Belegningsstein

Kubbemur med lys +diverse

Fundament for gjerde

Grå basis belegningsstein

Belegningsstein og heller

Trefelling av 20 meter bøk

Belegningsstein m/ grå basis

Eccogravel og blomsterbed

Ny trapp

Nytt gårdsrom

Ny aneto støttemur

Brostein

Støttemur med trapp

Totalrenovering av uteområde